HISTÒRIA

Corria l'any 1957 quan un grup d'amics que es reunia a la Parròquia de CA N’ANGLADA, entre els que s'hi trobava el Capellà del barri MOSSÈN ROS; els Srs. D. EMILIO ROS MARTÍNEZ; D. JOSE ANTON AMEZCUA (TON); D. JUAN FITA; D. AGUSTÍN MÁRQUEZ i altres, van decidir formar un equip de futbol representatius del barri, i el van inscriure a la Federació Catalana de Futbol al 1958 amb el nom de CENTRO PARROQUIAL SAN CRISTÓBAL CLUB DE FUTBOL i amb la constitució de la seva primera junta directiva presididad per D.EMILIO ROS MARTÍNEZ.

Els color assignats van ser el blau i blanc a ratlles per la samarreta i el blau per el pantaló i mitges. L'escut va ser creació de D. JUAN FITA del que destaca la roda de la industria, una enclusa i martell símbols propis d'un barri obrer.

En la seva primera època es va assolir la quantitat de 500 socis, xifra que no ha sigut superada en cap moment de la història del Club, amb una quota inicial de 5 pessetes mensuals.

El primer camp de futbol es va construir darrera de l'església (que avui es el col·legi Ramon Pont), i es va inaugurar amb la presencia de les autoritats municipals del moment.

L'equip va començar a la categoria d'aficionats i a la tercera temporada 1960/1961 va assolir l'ascens a la Primera Regional, coincidint amb la inauguració del nou camp als terrenys on es troba actualment el poliesportiu de Ca n'Anglada, instal·lació que es va fer servir durant 20 anys.

La culminació a les reivindicacions i esforços de les directives anteriors, la junta directiva presidida per D. LUIS ROMERO JORDAN amb l'ajuda i col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, després de diversos viatges a Madrid a la seu de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL i sempre acompanyats per el regidor d'esports del moment, el SR. LABÒRIA, es va aconseguir la construcció de l'actual camp de futbol, inaugurat el 26 de Desembre de 1980, presidint l'acte el Sr. Alcalde de Terrassa D. MANUEL ROYES, amb la presencia del President de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL D. A. GUASCH, així com la resta d'autoritats de la nostra ciutat, premsa i radio.

A l'acte d'inauguració es va disputar un partit amistós de futbol entre el CP SAN CRISTÓBAL i el TERRASSA FC, aconseguint el primer gol del nou estadi de futbol, el nostre jugador MIGUEL ESTEBAN. El nostre club, va assolir la major fita esportiva durant l'any 1987 amb D. FRANCISCO RAMOS TORRES com a president, aconseguint l'ascens a la TERCERA DIVISIÓ NACIONAL, amb una permanència de dues temporades en la nomenada categoria.

A mitjans de l'any 1988 l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el projecte d'instal·lació de grades al voltant del terreny de joc així com una tribuna amb nou grades.

Les obres es van iniciar aquell mateix any, finalitzant l'execució en dues fases finalitzades a l'any 1990, sota la presidència del Sr. PLÁCIDO LORDÁN GUBIANAS.

La coberta de la tribuna va ser finançada amb les aportacions voluntàries dels membres de la junta directiva i un crèdit financer avalat per ells mateixos.

Aquell mateix any es va acordar la cessió i ampliació dels terrenys de la Masia de Can Alavedra en favor del club. Després de nombroses gestions i reivindicacions de la junta directiva CP SAN CRISTÓBAL sol·licitant el trasllat del poliesportiu de Ca n'Anglada als terrenys del club, per un major aprofitament i funcionalitat- S'arriba a l'any 2004 i amb el “Pla de Barris” que afecta a la zona 2 de Terrassa, i entre altres millores per la zona, s'acorda el trasllat del Poliesportiu als terrenys annexes al camp municipal, i en un breu espai de temps i coincidint amb el 50è aniversari del club a l'any 2008, es van iniciar les obres d'ampliació i trasllat del poliesportiu.

Durant l'any 2007 es va fer realitat un dels objectius de la junta directiva presidida per D. PLÁCIDO LORDAN, poder disposar d'un terreny de joc amb herba artificial, que va ser inaugurat el 31 de març 2007 amb la presencia del Sr. Alcalde de Terrassa D. PERE NAVARRO; el Regidor d'Esports D. JOSÉ ZAGUIRRE i el Gerent de l'IMCET D. CARLES SÁNCHEZ així com de la totalitat dels representants de tots els partits polítics de la ciutat. Va ser una festa oberta a tota la ciutat i en la que van participar la majoria de les entitats socials i culturals de la zona 2 i bona part dels clubs de terrassa i on es va fer una botifarrada per més de 900 persones.

Al final de la temporada 2006/2007 es va assolit l'ascens a la Primera Divisió Catalana.

Arribem a l'any 2008, any del 50è aniversari del club i on es crea la comissió d'actes amb la presencia de diferents ex-directius del club sota la direcció de D. FRANCISCO RAMOS TORRES i l'actual president del club D. PLÁCIDO LORDAN.

S'aprova el projecte del trasllat del poliesportiu i creació de millors instal·lacions esportives com serien una piscina coberta, una sala de "fitness", sales polivalents, bar-restaurant, trasllat de la tribuna, creació de vestidors sota tribuna, nou camp de futbol set d'herba artificial, sis pistes de pàdel, una pista de ciment i les pistes de petanca a la zona exterior independent. Aquest es EL NOSTRE FUTUR, la pagina de la historia del Club amb 50 anys només acaba de començar.

Una de les activitats al 50è aniversari del club era l'intent d'entrar al record guiness fent un partit de futbol amb una durada de 50 hores ininterrompudes, record que es va aconseguir el 13 de juliol de 2008 a las 12:00h